4,800 تومان

میکروکتاب ترک سیگار به آسان‌ترین روش (صوتی)

۳۰ میلیون نفر با این روش آزاد شدند

The Easy Way to Stop Smoking
نویسنده: آلن کار
روای: مهدی افشاریان
یک ساعت و ۲۸ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
اضافه کردن نسخه نوشتاری فقط با 3,800 تومان
4,800 تومان
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی